21. května 2020

Milí Pozořičtí,
tímto vydáním našich elektronických novin rekapitulujeme POZOŘICKÉ VÍŘENÍ. K 30. dubnu, kdy VOSTRÉ POZOŘICKÉ KOČIČKY zastavily své šicí stroje, bylo ušito celkem 8010 roušek. Téměř všechny byly rozdány. Menší část je uložena na úřadě městyse. Ty použijeme zejména pro naši základní školu, až se žáci prvního stupně vrátí do lavic.  

Všichni známe princip zpětného pohledu. Zpětným pohledem vždy hodnotíme naše činy. Někdy si říkáme: “Vždyť to je jasné, jak to ti lidé tehdy mohli nevidět!” Vtip je ale v tom, že své činy děláme v dané chvíli a s využitím informací, které v tu dobu máme k dispozici. Teprve čas ukáže, zda-li jsme se rozhodli správně, či nikoliv.  

Naše obrovské úsilí spojené s šitím roušek, dezinfekcí a informováním občanů, bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Nečekali jsme na pomoc zvenčí, ale v Pozořicích se zvedla vlna obrovské ochoty si pomoci a dokázali jsme se postarat sami o sebe, o čemž svědčí jasná fakta. Největší dárek jsme si dali sami. Tím dárkem bylo poselství naděje. Každý kurýr, který dorazil na své místo s rouškami, nesl zároveň zprávu: “Nejste v tom sami. Záleží nám na Vás.” Na radnici řešíme množství každodenních potřeb občanů. Na filozofii není čas. Ale roušky mi připadaly trochu jako to Betlémské světlo, které si na Vánoce od naší Jezerské zvoničky roznášíme domů.      

V předchozích dvou vydáních jsme postupně zveřejnili a oslavili práci dvou klíčových skupin lidí. Jája Sobotková popsala příběh početného týmu, který roušky šil. Následovala Terka Jiráčková, která popsala práci kurýrů a dispečinku. Z našich dat vyplývá, že 7 hodin z 10 bylo věnováno lidmi z těchto dvou týmů. Zbývá nám tým třetí. Ty zbývající 3 hodiny z deseti. Tyto hodiny věnovali často neviditelní lidé v pozadí, kteří práci dávali směr, koordinovali, dělali potřebné IT zázemí a starali se o šíření informací.

Na závěr naší akce jsme mezi aktivně zapojené lidi rozšířili krátký dotazník. Vybíráme z něj pro Vás užitečné informace. Také jsme připravili finální aktualizaci všech shromážděných dat.

Až se na hranicích Pozořic ukáže COVID 19, budeme na 100 % připraveni se mu ubránit. DÍKY VÁM.

POZOŘICKÉ VÍŘENÍ V DATECH
Klikněte na graf a po chvíli načítání dat budete mít možnost procházet mnoho dalších užitečných informací o tom, kam naše roušky doputovaly, kolik času jsme věnovali v týmech, kdy bylo největší nasazení. Prosím, mějte chvíli strpení, než se data načtou.
LIDÉ V POZADÍ
V minulém vydání jsme představili tým Dispečinku a kurýrů. Cyklus zakončujeme týmem Štáb, IT a šíření informací:
ŠTÁB, IT a ŠÍŘENÍ INFORMACÍ
Josef Hajkr

"S firmou je to jako s lodí. Firma i loď jsou v pořádku, pokud mají jasný směr, na kapitánském můstku respektovaného kapitána a na palubě odhodlanou a znalou posádku.” 

To, co jsme museli v březnu rychle udělat, bylo vytvořit fungující “dobrovolnickou firmu”. Firmu, která sice nemá IČ a nikdy nebude podnikat v pravém slova smyslu, ale která musí jako firma fungovat. 

Již 13. března vznikla kolem našeho kapitána a starosty Aleše Krče skupina, která se pak stala štábem. Tento štáb se virtuálně scházel v březnu za pomoci Google Meet a v ZOOM téměř každý den večer na 2 hodiny. Od dubna pak 2–3x týdně. Kromě Aleše v něm pracovali Terka Jiráčková, Pavel Beneš, Martin Sobotka, Jája Sobotková, Milan Petr a Josef Hajkr. 

Rychle jsme dali dokupy záměr celé akce. Protože “bez spojení není velení”, postavili jsme jednoduchý, ale funkční systém řízení. Pokud si systém řízení projdete, zjistíte podrobně, jak byla celá akce řízena a jaké technologie jsme využili.
 
Důležité bylo šířit informace. Začali jsme vydávat mimořádná čísla zpravodaje. Na tvorbu zpravodaje vydal štáb mnoho energie. Zejména díky Pavlu Benešovi vznikla také řada tiskovin. Ty jsme nabídli i obcím, které často nemají takové možnosti. Vydávání elektronického news měli na starosti Josef Hajkr (koncepce a koordinace), Petra Sadilová (grafika a copy) a Pavel Brestovský (IT).  Byly průběžně upravovány webové stránky obce a obsluhovány sociální sítě. Tady pomáhal zejména Marek Páral. Vojtěch Dvořáček měl na starosti zprovoznění CRM databáze ANABIX, ve které máme uloženy kontakty a klíčové informace. Nelze opomenout tým kolem dezinfence. V době, kdy jí byl kritický nedostatek, vznikla samostatná akce na její pořízení a distribuci. Hodně zde pomohli pod vedením Milana Petra pánové Lukáš Pokladník, Tomáš Parobek a Tomáš Ondrůšek.

Zmínit je třeba i řadu konkrétních lidí z technologických firem, kteří žijí v jiných obcích. Uvádím ty, kteří věnovali skutečně mnoho hodin: Tomáše Kleina a Kateřinu Kolouchovou (vizualizace dat MOTIV-ACE a PowerBI) Tomáše Kalluse (práce na news), Martina Adámka a Michaela Motala (tvorba metodiky řízení SHINE), Přemka Hoffmanna, (know-how k nastavení IT systémů ANABIX a SmartEmailing), Aleše Plachého (podpora na sociálních sítích) a Juditu Revallo (rady z oblasti daní).

Všechna práce je důležitá. Bez práce všech by naše loď nedoplula. Počítadlo hodin práce u lidí, kteří akci řídili, koordinovali, dělali IT podporu a šířili informace se zastavilo na hodnotě 2 255.

Mám rád knížky Jamese Harriota ze série “To by se zvěrolékaři stát nemělo”. V jedné z nich je popsán příběh vesnického orchestru, kde dirigent vystupuje s hráči, ale nechce dominovat a rázně vše řídit. Jenom stojí před orchestrem zády k obecenstvu. Má ruce svěšené podél těla a sotva znatelně diriguje konečky prstů. Snažili jsme se, aby naše činnost byla taky taková. 

Na závěr bych rád uvedl i to, že heroické výkony museli podávat i lidé, kteří nebyli přímo součástí akce. Naši partneři, manželé a manželky. Ti museli převzít na docela významnou dobu tíhu většiny domácích prací a starosti o děti. Těmto bezejmenným dirigentům v pozadí, u nichž nebyly vidět ani pohyby konečků prstů, patří rovněž náš dík.
PŘEHLED VŠECH VYDANÝCH ČÍSEL POZOŘICKÝCH ELEKTRONICKÝCH NOVIN
Naše elektronické noviny vydávají o našem dvouměsíčním úsilí svědectví poměrně podrobně. 
Pozořické news č. 5 (23. 4. 2020) obsahují mj. informace o tom, jak byla organizována práce kurýrů a dispečinku.
Pozořice news č. 4 (1. 4. 2020) se článkem o práci početného týmu Roušek.
Pozořice news č. 3 (24. 3. 2020), kde je zveřejněn i záměr a kompletní popis toho, jak bylo nastaveno řízení akce, aby byla činnost štábu transparentní a aby se mohli inspirovat i další.
Pozořice news č. 2 (18. 3. 2020) měl za úkol pouze šiřit jedno varovné video, aby lidé prostě vzali situaci vážně.
Pozořice news č. 1 (17. 3. 2020) – Úvodní číslo e-mailového zpravodaje. Tímto news jsme podali na začátku všechny podstatné informace.
DOTAZNÍK

V květnu jsme mezi aktivně zapojené lidi rozšířili i krátký dotazník. Celkem se vyjádřilo 61 ze zapojených lidí. Dotazník nám pomůže organizovat dobrovolnické akce ještě lépe. Z otázek vybíráme například:

Otázka: Jak byste celkově ohodnotil(a) celý projekt "Pozořického víření", pokud byste hodnotili jako známkování ve škole?
Otázka: Z jaké věkové skupiny se lidé nejvíce zapojovali?
Lidé, kteří vyplnili dotazník, měli také možnost napsat nějaký veřejný vzkaz pro ostatní. 
Seznam všech těchto vzkazů si můžete přečíst zde:

Ocitli jste se v karanténě? Potřebujete pomoci s řešením problémů? Volejte:

723 990 864

Tereza Jiráčková, místostarostka

Jak získávat informace a být připojen
24 hodin denně se snažíme komunikovat na Facebooku U nás v Pozořicích a Pozořice—Jezera – připojte se, komunikujte. Děkujeme.

Prosíme zájemce o jakoukoliv podporu a zájemce o informace, přihlaste se přes formulář na www.pozorice.cz. 
Facebook YouTube Twitter LinkedIn Instagram Pinterest
Šiřte tento newsletter. Kdo má zájem o odběr, může si jej objednat zde.

Program POZOŘICKÉ VÍŘENÍ svými znalostmi a technologiemi zdarma podporují společnosti:
Facebook YouTube Twitter LinkedIn