Velké změny jsou na dosah
Housing First i zákon o bydlení získává víc a víc podporovatelů
Logo, Platforma pro sociální bydlení
Vážení podporovatelky a vážení podporovatelé Platformy,

snad jste si přechod z léta do podzimu užili tak naplno jako my – náš program byl v posledních měsících opravdu nabitý! Snažíme se totiž táhnout za jeden provaz s aktéry z mnoha oblastí – víme, že bez spolupráce efektivní řešení jen tak neprosadíme. Většinu akcí, které jsme plánovali, se nám podařilo v klidu a v bezpečí úspěšně realizovat ještě předtím, než zase najedeme na úspornější model. Přečtěte si, co podnětného tato setkání přinesla: jak na celostátní úrovni, tak i v lokalitách se rýsuje spousta velkých příležitostí pro změnu! 
Iniciativa za prosazení zákona o bydlení získává tvar
Nově vzniklá iniciativa „Za bydlení” je tu proto, aby propojila klíčové aktéry na celostátní i místní úrovni a vyvolala konstruktivní veřejnou a politickou debatu o problému bytové nouze v ČR. I my jsme její součástí – chceme prosadit fungující legislativní a institucionální model, který by zabránil dalšímu propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou. Klíčovou součástí chytrého mixu řešení, které iniciativa prosazuje, je přijetí Zákona o podpoře v bydlení.
Její podporovatelé z řad neziskových organizací a akademiků se v létě poprvé setkali, aby se seznámili jak navzájem, tak i se samotným navrhovaným zákonem, s aktuálním kontextem a se situací ohledně jeho prosazování. Setkání mělo dát prostor pro diskusi k navrhovanému řešení a sdílení informací – cílem bylo položit základ pro další dlouhodobou spolupráci při prosazování zákona a řešení problému bytové nouze v Česku. A to se dle závěrečné zpětné vazby účastníků podařilo! To hlavní nás ale čeká v nadcházejících měsících – o všech dalších krocích a možnostech zapojení vás ještě budeme informovat.
Platforma opět hledá novou posilu: tentokrát nám chybí office manažer/ka
Máte tip na někoho, kdo by se nově mohl starat o to, aby u nás v kanceláři i v Platformě obecně všechno klapalo? Nebo jste to vy sami? Přečtěte si celý inzerát, kde získáte lepší přehled o tom, co práce office manažera/manažerky u nás obnáší a případně pište na frantiska.dvorska@socialnibydleni.org. Těšíme se!
Přečíst inzerát
České obce ukazují, že když se chce, tak to jde
Další setkání partnerských obcí pro ukončování bezdomovectví je úspěšně za námi! Opět jsme zástupcům českých měst poskytli prostor pro sdílení toho, co při řešení bytové nouze funguje. A že takových věcí dělají spoustu a rozhodně se je čím inspirovat!

Tentokrát tu s námi bylo např. i Brno, České Budějovice, Most, Praha nebo Pardubice. Hlavním tématem byl rozjezd kontaktních míst pro bydlení (teď už pomáhají v 10 městech!), krizové fondy a spolupráce se soukromými majiteli bytů.
Zástupci obcí mimo jiné pro inspiraci ostatním odprezentovali, jaké skvělé kroky se jim v poslední době podařily:

🟢 V Mostě od ledna běží projekt Housing First, jsou zabydleny první domácnosti a kontaktní centrum pro bydlení je v provozu. 

🟢 V Brně od ledna a dubna běží nové projekty využívající principy
Housing First, v procesu je vznik kontaktního místa pro bydlení.

🟢 V Českých Budějovicích je nyní 12 domácností zabydlených v rámci projektu Housing First, z toho 4 v soukromých bytech. 

🟢 Praha od ledna zabydlela s podporou 87 domácností, z toho 48 rodin. Ve spolupráci s Výborem dobré vůle vzniká krizový fond. Brzy se rozjede kontaktní místo pro bydlení a plánuje se zřízení sociální realitní agentury.

🟢 Praha 7 hlásí zapojení do aktivit magistrátu, vznik metodiky kontaktního místa, další kolo dolaďování pravidel posuzování žádostí o byty, navýšení objemu humanitního fondu v reakci na karanténní opatření a získání dotace na rozjezd sociálního podniku

🟢 Praha 10 získala dotace na vybudování 30 bytů a na rozjezd sociálního podniku. Od ledna zabydlela 20 bytů pro rodiny a jednotlivce v závažné bytové nouzi.

Roční spolupráci shrnujeme v situační zprávě
🟢 V Jihlavě je nyní v programu Housing First 12 domácností v programu Housing First.

🟢 V Písku probíhá rušení městské ubytovny a přesun všech rodin do bydlení. V souvislosti s tím vzniká i sociální nájemní agentura.
A jak se nám daří rozšiřovat Housing First i jinak? 
Kromě toho, že ve spolupráci s MPSV podporujeme pilotní projekty Housing First z výzvy 108 OPZ ve 13 lokalitách v Česku (a v Praze, Liberci a Písku mimo výzvu), poskytujeme i poradenství v obcích a neziskových organizacích, pomáháme organizovat tematická školení a přednášíme o Housing First pro pracovníky, úředníky i politiky. 

Podílíme se na přípravě dalších tematických webinářů a seminářů, které jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí pracovníků Housing First a podporují větší vnímavost k typickým problémům cílové skupiny. 

Pro realizátory Housing First jsme na FB spustili poradenské fórum pro výměnu zkušeností, vzájemných rad s obtížnými případy nebo pro sdílení podnětných informací a zajímavé praxe. 

V Praze se nyní podílíme na přípravách zimních opatření pro lidi bez domova tak, aby nebyli jen tlačení do krátkodobých ubytování, ale aby dostali konečně šanci začít bydlet dlouhodobě ve standardních bytech s perspektivou skutečného domova.  

A jedna větší věc na konec: v minulých dnech jsme uspořádali už třetí ročník Podzimní školy Housing First ve Slavonicích. Na tento kurz přijelo v letošním roce přes 35 lidí z mnoha koutů ČR – od Plzně po Karvinou a od Liberce po České Budějovice – kteří pracují nebo budou pracovat v Housing First programech pro jednotlivce i rodiny.
Na kurzu jsme účastníkům pomohli do hloubky poznat přístup Housing First a jeho specifika v Česku, rozdíly v práci s jednotlivci a s rodinami a zároveň jsme poskytli prostor pro sdílení zkušeností. Přednášeli i odborníci ze zahraničí: letošním hostem byl psychiatr Raphael Bouloudnine z Marseille. Oproti loňskému roku byla ještě jedna novinka – celý kurz se nám podařilo akreditovat u MPSV, takže je to končně oficiální! 

I díky podzimním školám a dalším vzdělávacím aktivitám se nám daří rozšiřovat Housing First týmy a pomáhat tak lidem v bytové nouzi vracet se zpátky k důstojnému životu. Tak nám přejte, ať to dopadne i za rok!
Lenka Vojtíšková
Platforma pro sociální bydlení
Tisková mluvčí

+420 736 613 124
Stát se dobrovolníkem
Podpořit nás darem 
Facebook YouTube Twitter Instagram
Tento email byl odeslán na adresu 1.marekmikulec@gmail.com.
Odesilatelem je Platforma, platforma@socialnibydleni.org
Pod
tímto odkazem naleznete informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.
Z odběru se můžete
odhlásit.


S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla