Bulletin MV pro Míšu
http://email-click.jsns.cz/img/not-found.png
Bulletin mediálního vzdělávání
říjen 2020

Milí vyučující, 

stejně jako na jaře jsme volně zpřístupnili veškerý obsah audiovizuálního portálu JSNS.CZ. Najdete na něm přes 290 AV lekcí a více než 1 280 výukových materiálů. Věříme, že výuka s filmem bude zábavná i na dálku.

Pro usnadnění průběhu distanční výuky také doporučujeme využít portál s lekcemi přizpůsobenými přímo pro vzdálené vzdělávání – na stránce JSNS.CZ/distancni-vyuka najdete přes 80 aktivit.

Dále jsme spustili přihlašování na mediálně-vzdělávací akce, které se budou konat v průběhu listopadu a prosince. Těšit se můžete na:
  • online konferenci V digitálním světě,
  • webináře Jak na digitální závislosti a Rizika online komunikace,
  • webináře k mediálnímu vzdělávání na 1. stupni ZŠ.
V příštím čísle Bulletinu Vám představíme hned dvě nové příručky: Dezinformační dezinfekci, která poradí, jak (nejen) na koronavirové dezinformace; a
V digitálním světě: Mediální vzdělávání pro první stupeň základních škol s využitím audiovizuálních prostředků.

Za tým mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách Vám přejí příjemné čtení:

Michaela Trnková, koordinátorka projektu Mediální vzdělávání
Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.CZ 
AKTUÁLNĚ Z JSNS
Vyučujte s filmem na dálku: portál JSNS.CZ je otevřený veřejnosti
V souvislosti s přechodem většiny středních škol na distanční výuku jsme znovu otevřeli audiovizuální portál JSNS.CZ k volnému využití pro všechny. Kromě vyučujících mají veškerý obsah zdarma k dispozici i žáci, studenti, rodiče a široká veřejnost.

Na JSNS.CZ mimo jiné najdete přes 80 AV lekcí vhodných právě pro distanční výuku. Výuka na dálku je nově zařazena i do kritérií pro podrobné vyhledávání lekcí.  

Věříme, že Vám i Vašim žákům budou materiály oporou.
PŘEJÍT NA DISTANČNÍ VÝUKU
MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Zúčastněte se online konference
V digitálním světě
Již 24. listopadu proběhne online konference
V digitálním světě, jež se zaměřuje se na mediální vzdělávání pro 1. stupeň základních škol.

S hosty panelové debaty, na praktickém bloku JSNS a odpoledních seminářích budeme hledat odpovědi na otázky, jak děti tráví svůj čas
v digitálním světě nebo jakým rizikům v něm čelí. Dále se zaměříme na pravidla bezpečného chování na internetu, na vliv technologií a jaká je v tomto úloha učitelů.

Všichni přihlášení účastníci obdrží novou metodickou příručku „V digitálním světě: mediální vzdělávání pro první stupeň základních škol s využitím audiovizuálních prostředků" a novou příručku „Dezinformační dezinfekce“.

PŘIHLÁSIT SE
WEBINÁŘE
Spustili jsme přihlašování na nové mediálně-vzdělávací webináře
Chcete poradit, jak se svými studenty otevřít téma nezdravého používání digitálních technologií, nebo kyberšikany?

Připravili jsme dva praktické webináře Jak na digitální závislosti (25. 11.) a Rizika online komunikace (9. 12.). Nabídnou Vám tipy i inspiraci do výuky, jak pracovat s tématem digitálních závislostí a s riziky, jež přináší komunikace v kyberprostoru.

Webináře jsou určeny především pro metodiky prevence a výchovné poradce. V případě volného místa také ostatním pedagogickým pracovníkům.
PŘIHLÁSIT SE
Probíhá přihlašování na nové webináře k mediálnímu vzdělávání na 1. stupni ZŠ
Webináře Vám představí možnosti, jak už na 1. stupni ŽŠ otevřít témata mediální a digitální gramotnosti, a to s využitím atraktivních audiovizuálních materiálů.

Projdeme témata jako je e-bezpečí, kyberšikana, digitální stopa, ověřování informací a další. Nabídneme inspiraci i praktické aktivity do výuky, včetně online distanční výuky.

Vybrat si můžete ze dvou termínů: 4. 11. nebo 7. 12. Setkání jsou určená učitelům, vychovatelům, metodikům prevence a dalším, kteří pracují zejména s dětmi ve věku 6–12 let. 
PŘIHLÁSIT SE
DOPORUČUJEME
Festival bezpečného internetu
Ještě stále se můžete přihlásit na poslední webináře letošního ročníku Festivalu bezpečného internetu, který pořádá Národní ústav pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Zaměřuje se především na digitální trendy, otázky digitálního rodičovství a výchovy i didaktiku výuky bezpečného internetu a je určen učitelům, rodičům, studentům či knihovníkům.

Podrobnosti najdete na fbifest.cz.
Jak se Vám Bulletin četl? Budeme rádi, když nám své názory a připomínky napíšete na e-mail michaela.trnkova@jsns.czDěkujeme.
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.
Tento email byl odeslán na adresu michaela.trnkova@jsns.cz.
Odesilatelem je Jeden svět na školách, michaela.trnkova@jsns.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.
Z odběru se můžete odhlásit.


S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla